PRIVACYVERKLARING De Vakantie Academie

In deze privacyverklaring geven we je graag meer informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Natuurlijk gaan we er zorgvuldig mee om, verwerken we niet meer gegevens dan we nodig hebben en verwerken we jouw persoonsgegevens volledig volgens de regels van de AVG.

Deze persoonsgegevens verwerken we van je.

We verwerken met name persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Jij weet dus precies welke persoonsgegevens dat zijn.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst en om onze producten en/of diensten aan je te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat we een aantal persoonsgegevens van je ontvangen. Zonder deze gegevens kunnen we helaas niet leveren. Het is daarom noodzakelijk dat je deze gegevens tijdig aan ons verstrekt en je goed hebt gecontroleerd of ze kloppen. Het is voor ons daarom ook een noodzakelijke verwerking van jouw persoonsgegevens.
Het gaat om de volgende gegevens:

  • Voor- en Achternaam
  • E-mailadres
  • Gebruikersnaam en wachtwoord

Wees gerust, met de persoonsgegevens die we van je verwerken bouwen we geen profiel van je en we zullen nooit over jou geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst, een beslissing nemen.

Dit doen we met jouw persoonsgegevens

We mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als dat nodig is om een gerechtvaardigd doel te bereiken en we daar een goede grondslag voor hebben.

We verwerken jouw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
Met jouw toestemming om je onze nieuwsbrief te sturen. Wanneer jij je toestemming hebt ingetrokken ontvang je geen nieuwsbrieven meer. We verwijderen je gegevens uit ons nieuwsbriefbestand binnen 30 dagen. Het kan ook zijn dat we je service mails sturen om aan onze overeenkomst te voldoen of omdat het in ons gerechtvaardigd belang is. We bewaren je gegevens voor dit doel zolang als dat nodig is en verwijderen het daarna binnen 90 dagen.

Als jij contact met ons opneemt, is het toch wel fijn als we kunnen reageren en dus wat persoonsgegevens hebben. Deze gegevens hebben we in ons gerechtvaardigd belang verwerkt en verwijderen we binnen twee jaar na ons laatste contactmoment.

Om aan de overeenkomst te kunnen voldoen om diensten of producten aan je te kunnen leveren hebben we bepaalde gegevens nodig. Deze verwerken we in elk geval voor de duur van de overeenkomst en tot maximaal vijf jaar daarna.

Nadat je een product of dienst van ons hebt afgenomen versturen we een factuur. Daar komen ook persoonsgegevens op voor. We zijn wettelijk verplicht deze tenminste zeven boekjaren te bewaren.

Je hebt bij ons een account dat je gedeeltelijk zelf kunt beheren. Dit is meestal om aan een overeenkomst te kunnen voldoen of je hebt er toestemming voor gegeven of het is in ons gerechtvaardigd belang om voor dit doel jouw persoonsgegevens te verwerken. Sommige gegevens in je account kun je zelf beheren. Wanneer je deze verwijderd, verwerken ook wij deze gegevens niet meer voor je account. Verder verwerken we je persoonsgegevens in je account tot maximaal vijf jaar na het einde van de overeenkomst waarvoor het account nodig was of tot vijf jaar na het verwijderen van het account, afhankelijk van welk moment later valt.

In ons gerechtvaardigd belang zullen we je soms aanbiedingen sturen of ontvang je andere direct marketing van ons. Hier mag je op elk moment bezwaar tegen maken. Voor dit doel verwerken we je persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar.

Wij willen graag laten zien wat we voor onze klanten betekend hebben en welk werk we doen en leveren en aan welke (soort) personen, bedrijven en organisaties we dat doen. Daarom laten we dat graag zien in ons portfolio op onze website, op social media en andere promotionele- of reclame-uitingen. Dit is in ons gerechtvaardigd belang.

Het is nodig dat we onze website beveiligen, en bijvoorbeeld hacks en aanvallen tegengaan en geen onbevoegden toegang geven tot accounts of afgeschermde delen van onze website. Soms is het nodig dat we daarvoor ook persoonsgegevens, zoals IP-adressen verwerken. Dit is in ons gerechtvaardigd belang en we bewaren de persoonsgegevens maximaal een jaar.

Toestemming

Voor sommige van deze doeleinden vragen we eerst jouw uitdrukkelijke toestemming. Je hebt dan ook het recht om op elk moment je toestemming weer in te trekken. Dat kun je doen door ons een e-mail te sturen naar saskia@devakantieacademie.nl. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft geldig tot je ons deze e-mail hebt gestuurd.

Gerechtvaardigd belang

Vaak hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat wil zeggen dat we zowel naar jouw privacybelang hebben gekeken, maar ook onze eigen, meestal commerciële belangen, hebben meegewogen. We verwerken je persoonsgegevens daarom ook alleen als dat noodzakelijk is om ons belang te behartigen. We maken deze afweging voor elk doeleinde, steeds volgens de normuitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Anderen die jouw persoonsgegevens ontvangen

Regelmatig hebben we hulp nodig in een of andere vorm, bij onze bedrijfsvoering. Zo schakelen we de volgende verwerkers in:

  • Hosting van de website, app, leeromgeving of ander platform
  • E-mail en nieuwsbrief hosting
  • Betaaldiensten en incassobureaus

Derden die we inschakelen, zoals:

  • Virtual assistant
  • Reclamebureau/marketingondersteuning
  • Webbouwer

Soms geven we ook persoonsgegevens door aan derden die de persoonsgegevens vervolgens voor zichzelf verwerken. Deze derden moeten daar ook een grondslag en een gerechtvaardigd doel voor hebben. Wanneer we precies weten wie deze derden zijn, stellen we je daar op tijd van op de hoogte. Soms hebben we eerst jouw uitdrukkelijke toestemming nodig om je persoonsgegevens door te mogen geven.

De verwerkers en derden moeten jouw privacy voldoende waarborgen.
Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat alle verwerkers en derden gevestigd zijn in de EU/EER of ander adequaat land en dat we een verwerkersovereenkomst met ze hebben gesloten.

Jouw rechten

Dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken conform deze privacyverklaring, betekent natuurlijk nog niet dat jij helemaal niets meer te zeggen hebt over jouw persoonsgegevens. We leggen je daarom hieronder nog graag kort uit welke rechten je hebt en hoe je die kunt inzetten

Toestemming intrekken

Hebben wij je persoonsgegevens op basis van toestemming verwerkt, dan mag je deze te allen tijde intrekken door ons te e-mailen op saskia@devakantieacademie.nl.

Inzage, rectificatie en wissing of beperking

Wil je weten welke persoonsgegevens we van je verwerken? Dan mag je ons altijd vragen dat in te zien en je persoonsgegevens te corrigeren. Ben je van mening dat wij die persoonsgegevens helemaal niet meer nodig hebben, dan mag je ook een verzoek doen om het te wissen of de verwerking te beperken. Deze verzoeken dien je eenvoudig in door een e-mail te sturen naar saskia@devakantieacademie.nl.

Bezwaar

Heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur ons dan een e-mail naar saskia@devakantieacademie.nl met jouw bezwaren en argumenten om dit te onderbouwen. Wij nemen jouw bezwaar vervolgens in behandeling. Daar ontvang je uiteraard een bevestiging van op het e-mailadres waarmee je het bezwaar hebt ingediend. Heb je ons, om welke reden dan ook, het bezwaar per post gestuurd, dan moeten daarin voldoende gegevens hebben gestaan waardoor we contact met je op kunnen nemen.

Gegevensoverdraagbaarheid

Wil je niet meer onze diensten afnemen en wil je alle gegevens meenemen naar een andere dienstverlener? Dan zijn wij verplicht om jou de gegeven op zodanige elektronische wijze aan te leveren, dat je de gegevens gemakkelijk over kunt dragen aan de nieuwe dienstverlener. Je kunt ons hierom vragen door een e-mail te sturen naar saskia@devakantieacademie.nl.

Klachten

Heb je klachten? Dat vinden we heel jammer en vervelend. Dat is absoluut niet onze bedoeling. Het liefst hebben we natuurlijk dat je de klacht eerst aan ons voorlegt door ons te e-mailen. Je kunt daarvoor saskia@devakantieacademie.nl gebruiken om je klacht naartoe te sturen. We proberen je klacht vervolgens zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn op te lossen.

Is dit niet naar je tevredenheid of wil je jouw klacht niet aan ons voorleggen? Dan heb je altijd nog het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over ons

Het ging tot nu toe vooral over jou en jouw persoonsgegevens. Maar je wil natuurlijk ook wel weten wie wij dan eigenlijk zijn en aan wie je jouw persoonsgegevens verstrekt. Dit zijn wij:

De Vakantie Academie Het Wilgert 20, 7214 AV  Epse
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62412868.

Je kunt het beste contact met ons opnemen per e-mail:
saskia@devakantieacademie.nl